+46(0)44 35 04 22

Integritetspolicy

Företag: Cocoonmeetings AB
Vår webbsida: https://cocoonmeetings.com/

Vi på Cocoonmeetings värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har därför tagit fram en integritetspolicy för att beskriva vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Registrering av personuppgifter
När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post, onlinebokning, kontaktformulär, offertförfrågan, bekräftelse eller besök hos oss sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera din bokning eller andra aktuella tjänster hos oss. Vi skickar nyhetsbrev via mail för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan alltid och närsomhelst avregistrera dig från dessa via en länk i våra nyhetsbrev.

Exempel på uppgifter som vi hanterar
Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, samt i vissa fall allergier och hälsotillstånd.

Så använder vi dina uppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster mot dig, till exempel bokning av hotellrum, konferens, paket och bordsbokning i restaurangen. Detta för att kunna erbjuda dig god service och för att kunna komma i kontakt med dig om något oförutsett uppstår.

Informationssäkerhet
Dina personuppgifter används av Cocoonmeetings och våra bokningsansvariga för hotell- och restaurang. Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Cocoonmeetings. Vi använder oss av legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att försäkra att de uppgifter vi sparar kring dig inte förställs, förloras eller ger obehörig tillgång.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Cocoonmeetings, Borråkravägen 60-1, 297 94 Degeberga. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter, efter att eventuella lagliga krav inte längre ställs. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Cookies och Google Analytics
Vi använder oss av så kallade cookies, små textfiler, på webbplatsen för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Cocoonmeetings använder sig även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används.

Bilder i sociala medier och på hemsidan
Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.

Insamling av data vid bokning via bokningsförmedling
När du bokar ett hotell via en bokningsförmedling online, så som booking.com, lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

Ändringar av Integritetspolicyn
Cocoonmeetings förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.cocoonmeetings.com. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn.

Degeberga 1 oktober 2019