+46(0)44 35 04 22

Eu har varit med och finansierat utbyggnad av restaurangkök och matsal. Utbyggnaden gjordes i samband med när vi byggde till restaurang som krävde ett större kök för ändamålet.